Stel, ik heb behoefte aan een nieuwe verpakking. Wat kan FRAME dan allemaal voor mij doen?

FRAME kan niet alleen zorgen voor het verpakkingsontwerp, fotografie, illustraties, etc. maar garandeert u ook een puntgave uitwerking van het concept. Al een breed scala aan verpakkingen is door ons ontwikkeld. Zie cases.


Wat houdt het 'uitwerktraject' precies in?

Er komt heel wat kijken bij het uitwerken van een verpakkingsontwerp. FRAME verzorgt onder meer: opmaak, kleurscheidingen, dummy's, pdf-proef voor de afdeling Marketing/Productontwikkeling, sherpa drukproef voor de lithograaf/drukker; lithografiebegeleiding; drukwerkbegeleiding (drukafnames) in binnen- en buitenland.


Waarom zou ik FRAME inschakelen voor de uitwerking – dat kan het grote designbureau toch ook?

U kunt het gehele traject aan uw designbureau overlaten. Maar door het klassieke proces van het ontwikkelen van verpakkingen als het ware in twee delen te knippen (design + uitwerking) kunt u een aanzienlijke kostenbesparing realiseren. Een klein bureau kan, mede dankzij de korte communicatielijnen, snel en efficiënt opereren. Lagere overheadkosten monden uit in lagere uurtarieven!


Welke services heeft FRAME nog meer te bieden naast het ontwikkelen en uitwerken van verpakkingsconcepten?

De service van FRAME Verpakking & Produktie bestaat uit drie onderdelen:
FRAME Opmaak voor de totale uitwerking (dtp-opmaak, lithografie- & drukwerkbegeleiding) van uw verpakkingen.
FRAME Adaptatie voor het snel en voordelig toevoegen van nieuwe verpakkingen in de bestaande lijn.
FRAME Beheer voor de bewaking van uw verpakkingshuisstijl; en het beheer van maat- & stansmestekeningen en digitale fotografie.


Wat houdt lithografiebegeleiding in?

FRAME Verpakking & Produktie weet als geen ander hoe de verpakking lay-outtechnisch in elkaar steekt en aan welke eisen de productafbeeldingen moeten voldoen. Met name voor de zeer specialistische flexo- en koperdiepdruk druktechnieken werken wij samen met de toplithograaf Beck in Duitsland. Hoeveel cilinders zijn er nodig en hoe bereiken we het optimale drukresultaat?


Bijna alle vellen-offsetdrukkers werken met ctp (computer-to-plate); er wordt dus digitaal een proefdruk vervaardigd. Deze proefdruk wordt door FRAME kritisch beoordeeld op juiste technische opzet en uitvoering en vervolgens met de lithograaf/drukker besproken. Deze digitale proef moet uiteindelijk naast/bij de drukpers komen te liggen en is voor de drukker de maatstaf waaraan het drukwerk dient te voldoen.